Trädgårdsrundorna 2020

Helsingborgs Trädgårdsförening

Regler för privata trädgårdar
som deltar i Helsingborgs Trädgårdsförenings Trädgårdsrundor

Definition privat trädgård

• I den privata trädgården kan man sälja plantor från egen trädgård och betalar då ingen ytterligare avgift.

• I den privata trädgården kan man sälja "kaffe och bulle" och betalar då ingen ytterligare avgift.

 

Viktigt: Dessa aktiviteter skall vara av hobbykaraktär och endast idkas under trädgårdsrundorna.

 

Kostnad

• Deltagaren/Deltagarna ska vara medlem i Helsingborgs Trädgårdsförening,

medlemsavgift 150 kronor per person och år.

 

• När privat trädgård upplåts för tredjepartsförsäljning betalar du: 500 kronor per runda.

Med tredjepartsförsäljning avses när extern part säljer produkter i privat trädgård. Om du har tredjepartsförsäljning i din trädgård, men inte anmält och betalt för detta, kan du komma att faktureras i efterhand.

•  Som utställare får du ett startpaket innehållande: funktionärsbricka, karta, fem stycken skyltar samt informationsblad. Behöver du fler skyltar så hittar vi en gemensam lösning.

 

• Du ska vara närvarande i din trädgård under samtliga dagar som Trädgårdsrundorna pågår, för att finnas tillhands för dina besökare.

 

• Om press besöker dig inför trädgårdsrundorna ska du alltid ha funktionärsbroschen på vid intervjun, alltid berätta om våra rundor, alltid hänvisa till vår hemsida och be att de använder vår logga i den redaktionella texten.

 

• Du skall alltid bära funktionärsbrickan vid varje trädgårdsrunda, detta för att tydligt visa att trädgården är din.

 

• Du är skyldig att tydligt sätta upp din skyltning inför evenemanget. Trädgårdsrundornas skyltar får tidigast sättas upp dagen före och ska tas ned senast dagen efter evenemanget.

 

• Om du måste ställa in ditt deltagande t.ex. vid sjukdom ska du snarast ta kontakt med trädgårdföreningens sammankallande så fort som möjligt. Sker detta i nära anslutning till evenemanget kan hemsida och karta inte uppdateras och ni uppmanas att själva berätta via Facebook, hemsida, blogg och liknande om att det inte är möjligt att besöka din trädgård.

 

• Det är inte tillåtet att ta ut entréavgifter av besökare under Trädgårdsrundorna.

 

• Antal besökare under Trädgårdsrundorna ska räknas och redovisas.

 

• Ni som har Facebook samt Instagram, får gärna gilla vår Facebook- och Instagramsida, samt dela våra inlägg kring evenemangen: @tradgardsrundorna

 

• Du uppmanas att hjälpa till att sprida vårt varumärke och evenemang genom att dela ut kartor, sälja in annonser m m.

 

Bekräftelse av deltagande i Trädgårdsrundorna innebär godkännande av ovanstående regler.

Foto: Anette Drejare

© Helsingborgs Trädgårdsförening 2020