Trädgårdsrundorna 2021

Helsingborgs Trädgårdsförening

Regler för företag som deltar i Helsingborgs Trädgårdsförenings Trädgårdsrundor

Definition av företag

 

• Försäljning bedrivs året om eller under säsong

och/eller

• Försäljning bedrivs i närhet av eller i trädgården året om eller under säsong.

och/eller

• Du har försäljning av produkter från 3:e part året om eller under säsong.

 

Deltagarkostnad för företag

 

Vårrundan: 750:- Kostnadsfri om du deltar i en runda till

Trädgårdsrundan: 1 750 kronor

Sensommarrundan: 750 kronor

Månskensrundan.: 750 kronor

 

Företagaren ska vara medlem i Helsingborgs Trädgårdsförening, medlemsavgift 150 kronor/år.

 

 

Privatträdgård/företag

 

Om du som företagare har ditt företag i din privata trädgård och företaget är öppet under rundan, står du som privatträdgård/företag på kartan och betalar deltagaravgift som företag.

 

Då ska du vara tillgänglig i trädgården under samtliga dagar som Trädgårdsrundorna pågår, för att finnas tillhands för dina besökare – för att kunna svara på frågor om trädgården, växter och dyl.

 

Viktig info!

 

• Som utställare får du ett startpaket innehållande: funktionärsbricka, karta, skyltar samt informationsblad. Behöver du fler skyltar så hittar vi en gemensam lösning.

 

• Du är skyldig att tydligt sätta upp din skyltning inför evenemanget.

Trädgårdsrundornas skyltar får tidigast sättas upp dagen före och ska tas ned senast dagen efter evenemanget.

 

• Om du måste ställa in ditt deltagande t.ex. vid sjukdom ska du snarast ta kontakt med trädgårdföreningens sammankallande så fort som möjligt. Sker detta i nära anslutning till evenemanget kan hemsida och karta inte uppdateras och ni uppmanas att själva berätta via Facebook, hemsida, blogg och liknande, samt sätta upp skylt om att det inte är möjligt att besöka ditt företag.

 

• Om press besöker dig inför trädgårdsrundorna ska du alltid ha funktionärsbroschen på vid intervjun, berätta om våra rundor samt gärna hänvisa till vår hemsida.

 

• Du och eventuella anställda ska alltid bära funktionärsbroschen vid varje trädgårdsrunda. Finns stort antal anställd ska minimum tre personer som arbetar under rundan bära broschen.

 

• Det är inte tillåtet att ta ut entréavgifter av besökare under Trädgårdsrundorna.

 

• Antal besökare under Trädgårdsrundorna ska räknas och redovisas.

 

• Ni som har Facebook uppmanas att gilla allas vår Facebook sida och dela våra inlägg kring evenemangen: @tradgardsrundorna

 

• Du uppmanas att hjälpa till att sprida vårt varumärke och evenemang genom att dela ut kartor, sälja in annonser m m.

 

 

Bekräftelse av deltagande i Trädgårdsrundorna innebär

godkännande av ovanstående regler.

 

Foto: Afrikahuset

© Helsingborgs Trädgårdsförening 2021

Arrangör: Helsingborgs Trädgårdsförening

Helsingborgs Trädgårdsförening är en ideell förening som sedan 1916 inspirerat

och engagerat trädgårdsintresserade.